ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

Ντουλάπες Αλουμινίου
Μονόφυλλες Μίνι

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

50 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.
60 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Μονόφυλλες

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

40 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

40 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

50 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

50 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

60 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

60 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Δίφυλλες Μίνι

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

70 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.

80 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.

90 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.

100 εκ. | 45 εκ. | 100 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Δίφυλλες

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

70 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

70 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

80 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

80 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

90 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

90 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

100 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.

100 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Τρίφυλλες

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

120 εκ. | 45 εκ. | 170 εκ.
120 εκ. | 45 εκ. | 192 εκ.