ΤΡΟΦΟΘΗΚΕΣ

Ντουλάπες Αλουμινίου
Τροφοθήκες 4 Καλάθια

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

34,5 εκ. | 42 εκ. | 100 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Τροφοθήκες 5 Καλάθια

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

34,5 εκ. | 42 εκ. | 123 εκ.

Ντουλάπες Αλουμινίου
Τροφοθήκες 4 Καλάθια (+2 Ράφια)

Διαστάσεις

(πλάτος | βάθος | ύψος)

34,5 εκ. | 42 εκ. | 170 εκ.